All Services

Najam opreme za korporativne evente

Kvalitetna oprema osnova je svakog uspješnog projekta. Kako bismo mogli podržati i najzahtjevnije produkcije, aktivno pratimo trendove te kontinuirano radimo na razvoju vlastitog asortimana.

Najam video opreme za kongrese – Dubrovnik

Kvalitetna oprema osnova je svakog uspješnog projekta. Kako bismo mogli podržati i najzahtjevnije produkcije, aktivno pratimo trendove te kontinuirano radimo na razvoju vlastitog asortimana.

Ipak, naš omiljeni izazov je postizanje optimalnog odnosa kvalitete, cijene i opreme. Rado ćemo Vas posavjetovati o Vašoj lokaciji u Dubrovniku te raditi s Vama na ostvarenju svih ciljeva Vašeg projekta, uključivši i financijske. Portfolio naših dosadašnjih kongresa može Vam poslužiti kao generator ideja.

Kako je naš konačni cilj osloboditi Vas sve brige o audio-video produkciji, najam naše opreme može uključiti i popratne usluge, od dostave i postavljanja do osoblja i tehničara.  Samo recite!

Najam video opreme za kongrese Dubrovnik

Usluge

 • Najam opreme za kongres
  (video projektori, LCD display, plazma display…)
 • Izrada multimedijalnih prezentacija
 • Idejna rješenja za pozornice i rasvjetu
 • Dizajn i postava rasvjete
 • Video-streaming
 • Prijenos video signala
 • Led ekrani
 • Popratne usluge dostave i postavljanja
 • Najam stručnog i/ili pomoćnog osoblja