All Services

Fotografija

Fotografijom bilježimo sadašnjost za vječnost, no hvatanje prolaznog trenutka vještina je koja zahtijeva ne samo kvalitetnu opremu i talent, nego i iskustvo.

Usluge fotografiranja Dubrovnik

Fotografijom bilježimo sadašnjost za vječnost, no hvatanje prolaznog trenutka vještina je koja zahtijeva ne samo kvalitetnu opremu i talent, nego i iskustvo. Kako smo kroz dosadašnji rad posjetili vjerovatno sve postojeće regionalne lokacije, dobro smo upoznati sa njihovim tehničkim karakteristikama, kao i fotografskim potencijalom. Od planiranja do izrade fotografija, zaustavljamo vrijeme za Vas!

  • Terensko fotografiranje: kongresi, skupovi, brošure